IZMJENE I DOPUNE S T A T U T ANa temelju članka 20. Statuta, Skupština Udruge bivših zaposlenika „Solidarnost“ Zadar  na izvanrednoj sjednici, održanoj 15. travnja 2017. godine, donijela je

IZMJENE I  DOPUNE  S T A T U T A

UDRUGE BIVŠIH ZAPOSLENIKA „SOLIDARNOST“ ZADAR


Članak 1.

U članku  3.  stavak  2.  mijenja se i glasi:

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.


Članak 2.

Izmjene i dopune ovog Statuta stupaju na snagu danom usvajanja.U Zadru, 15. travnja 2017. godine
Predsjednik Udruge:

Petar Smokrović

Primjedbe

Popularni postovi